Po uvítací fanfáře Hradeckého žesťového tria uvede program Emanuel Matys, následovat bude projev starosty Jiřího Berana. Text z historie Lázní Kuks hraběte Šporka přednese Stanislav Bohadlo. Potom už voda začne téct po kaskádách schodiště.

Další částí programu je slavnostní otevření Naučné vinařské stezky na kukském vinohradu a Vinařské expozice v Galerii českých vín. V 15 hodin bude mši svatou celebrovat Jan Czekała v Kostele Nejsvětější Trojice. O hodinu později bude kostel hostit varhanní koncert z díla barokních mistrů. Martin Strejc zahraje na varhany a Petr Strejc na housle. Po celý den se budou v Galerii konat degustace, prohlídky expozic Hospitalu, vinohradu s výkladem, ukázka vinohradnických prací a setkání irských vlkodavů a psů jeleních.