Milan Zacha Kučera, autor knihy Největší tajemství Třetí říše, jejíž první vydání získalo cenu E. E. Kische za literaturu faktu roku 2013, představí výsledky nejnovějších terénních výzkumů badatelských skupin v podzemí komplexu Sovích hor v Polsku.

Představí nová vysvětlení domněnek a legend spojených s podzemním areálem. Návštěvníci budou mít možnost vidět druhé rozšířené vydání knihy, které vyšlo před několika týdny.

„Uplynul již více než rok, kdy jsme si v Uffu spolu s autorem kladli otázku, co budovala Třetí říše na sklonku války nákladem 150 milionů říšských marek a silou 50 000 vězňů v podzemí blízkých Sovích hor. Dnes jsou známy nové objevy. Jedné skupině se podařilo proniknout do kompletně vybavených prostor ražby v hoře Soboń a jiné skupině zase vyčistit část podzemí továrny Mölke Werke (Ludwikowice Kłodzkie). Na zámku Ksiaž proběhly dva nové pokusy najít neznámé podzemí, tzv. Weisovu komoru a další patra podzemních výtahů," informovali pracovníci Uffa.

Milan Zacha Kučera se některých bádání účastní. Protože se areál nachází kousek za českými hranice je pro naše návštěvníky snadno dostupné. Stavební práce tu byly zahájeny v roce 1943 a podíleli se na něm vězni z koncentračních táborů.

Přesný účel mohutných staveb v podzemí zůstává stále zahalen tajemstvím. Protože se areál nachází kousek za českými hranice je pro naše návštěvníky snadno dostupné.Přednáška začíná v Uffu od 19 hodin.

(njt)