Zdeněk Trnka, žijící v Suchovršicích, se od dětství znal s Jaroslavem Seifertem a v jeho životě zanechalo přátelství hlubokou stopu, proto také zhudebnil některé básníkovy verše.

Písně má ve svém repertoáru nastudované známá operní pěvkyně Gabriela Jelínková, kterou doprovází na klavír profesorka Věra Bauerová. Sborový zpěv zazní v podání ženské části Kühnova smíšeného sboru pod dirigováním Vojtěcha Jouzy. Veršům propůjčí svůj hlas Jaroslav Dvorský. Celý koncert budou doprovázet ilustrace studentek Gabriely Venhauer a Sáry Gerychové.

Zdeněk Trnka většinu svého aktivního života prožil za totality, a protože se praktikám té doby nechtěl přizpůsobit, musel snášet různé perzekuce. Byl vyhozen z trutnovského gymnázia a pracoval jako obráběč kovů. A veřejně se prezentovat? To nebylo vůbec možné. Jeho jméno nějaký čas dokonce ani nesmělo být uvedeno na plakátě či programu amatérských hudebních těles. Ale ani to ho ve své práci nezastavilo a dál komponoval hudbu, ačkoliv věděl, že je to jen do šuplíku. Co je pozoruhodné, Trnka nevzpomíná na práci s hořkostí.

„Zdeňkova hudba a jeho příběh se týká historie našeho regionu, mnoho lidí ho zná jen v roli místního pedagoga, ale ne jako hudebního skladatele a přítele významných osobností české kultury," říká organizátorka celého projektu Karin Venhauer.

Dopoledne od 11 hodin budou do Uffa pozváni studenti škol z trutnovského regionu. Večerní představení (18.00) je určeno veřejnosti . Na večerní koncert je pozván vedle Zdeňka Trnky další čestný host dcera mistra Seiferta, Jana Seifertová. 

Od roku 2005 se režisérka Karin Venhauer zajímá o tvorbu Zdeňka Trnky, který ji vyučoval na Obchodní akademii v Trutnově český jazyk. A právě při natáčení dokumentárního filmu poznala jeho rozsáhlé hudební dílo a rozhodla se pro uspořádání koncertů, a tak vytvořila tým: Jana Ptáčníková a studenti Gabriela Venhauer, Sára Gerychová, Vašek Ptáčník, Dagmar Pluhařová.

Koncerty jsou jen první částí velkého projektu, jehož výsledkem bude také natočení CD z písní Zdeňka Trnky a veršů Jaroslava Seiferta a postupné mapování dalších zhudebněných veršů jiných českých básníků (Jana Nerudy, Jaroslava Vrchlického, Josefa Kainara, Jana Skácela, Josefa Hory).