Akce byla věnována projektu opravy místních varhan. „Loď hajnického kostela je velmi působivá, jedná se o velký a důstojný prostor a bylo by krásné, kdyby se v něm varhany opět mohly rozeznít," připomněl za pořadatele Daniel Václavík. Benefiční večer byl organizovaný obcí Hajnice, Římskokatolickou farností Hajnice, Královédvorským chrámovým sborem a záštitu nad projektem převzal starosta Hajnice Petr Červený.

„V páteční večer v adventním čase přicházelo do kostela velké množství lidí a v 18 hodin Vít Havlíček, iniciátor celé akce, spolu s hajnickým starostou přivítali ve zcela zaplněném kostele protagonisty večera. Herec Jan Hartl, člen činohry Národního divadla, přednášel výňatky z knihy Zahrada mariánská od Julia Zeyera, text, který se váže k adventnímu času," popsal Daniel Václavík.

Jak dále připomněl, umělecký přednes Jana Hartla se prolínal s virtuózní hrou na cembalo Jaroslava Tůmy, profesora pražské AMU. Oba vystupující dokázali vytvořit v prostoru kostela jedinečnou a slavnostní atmosféru. Diváci se mohli těšit ze setkání s výjimečnými umělci a své nadšení dali najevo dlouhotrvajícím potleskem.

„Všem účastníkům patří dík za návštěvu koncertu i za příspěvek na opravu varhan. Na jaro 2017 je plánován další benefiční koncert, na který jsou všichni opět srdečně zváni. Těšíme se, že opět budeme moci podpořit dobrou věc - záchranu varhan," uzavřel Daniel Václavík.