Možná právě před svátky, kdy se už všichni těšíme na kapří večeři, stojí tato zajímavá expozice ke zhlédnutí. Návštěvníci mají příležitost vidět výsledek výzkumu, který se zabýval způsobem chovu a lovu ryb v oblasti Českého ráje a Pojizeří.

Příchozí se seznamují s pomůckami a náčiním, se kterým pracovali rybáři v závěru 19. století, co všechno používali ve vesnickém prostředí pytláci i jak se způsob rybolovu v rybničním rybářství vyvíjel od pravěku po současnost. Výstava zároveň návštěvníkům představí rybu jako fenomén kulturního dědictví – například rybu jako součást mytologie a náboženství od pravěku do současnosti, rybu jako motiv pro výtvarné umění a řemeslo, rybu jako součást postního jídelníčku, úpravu ryb v tradiční lidové kuchyni i výrobky z rybích kostí a šupin.

V době konání Vánočních trhů v Turnově si zvláště děti užily takzvanou Kapří stezku, která je zavedla z náměstí Českého ráje Skálovou ulicí nejen na tuto výstavu, ale také na „rybí dílnu" do Kamenářského domu. Na výstavu si muzeum zapůjčilo exponáty od několika institucí – Národního zemědělského muzea v Praze, dále z muzeí ve Vodňanech, Liberci, Třeboni, Jilemnici a Hradci Králové. Jedná se o výjimečné a zajímavé exponáty, které umožní téma „kapr, sumec, štika" představit z více pohledů.