„Pro nás všechny je důležité vnímat, jak se město rozvíjelo i s případnými chybami. Na modelu, a především ve skutečnosti, si uvědomíme, na jak mnoho rozmanitých věcí muselo město ve svém vývoji reflektovat. Například to, že voda teče z kopců a končí v Labi. Proto vše v podzemí muselo být uděláno s tímto zřetelem,“ komentuje mimo jiné model starosta Jan Sobotka.

V Muzeu Podkrkonoší je výstava děl, které ztvárňují město.
V Muzeu Podkrkonoší je výstava děl, které ztvárňují město Trutnov