V sobotu 24. října od 9 hodin budou Spolek pro Hartu, město Vrchlabí a Spolek Na Dvoře dosazovat ovocnou alej v horní části kopce Ovčák v Hartě. V souvislosti s vládními opatřeními však byli pořadatelé nuceni veřejnou akci Sázení stromů na Ovčáku zrušit. Stromy je ale potřeba zasadit. Výsadbu zajistí členové Spolku Pro Hartu a Spolku Na Dvoře. Pracovat budou ve skupinkách po šesti. Pokud by někdo z vás měl zájem se do akce také zapojit, napište pořadatelům na emailovou adresu prohartu@gmail.com. Roušky s sebou. Pracovní rukavice, lopaty, rýče vítány. Akce navazuje na výsadbu Přátelské aleje, kterou na Ovčáku před třemi lety uskutečnil ve spolupráci s vrchlabskou veřejností Spolek Na Dvoře.