Možno podotknout, že Jiří Havel ale ve své profesi takovou rockovou hvězdou je. Jeho první knihou byly snímky krkonošské fauny "Květena Krkonoš", která vyšla v roce 1959. Následovaly knihy věnované především Krkonoším. Ale i dalším světovým velehorám a národním parkům, kde můžeme jmenovat publikaci "Z Krkonoš až na konec světa". Autor své fotografické vzdělávání nabýval samostudiem. Postupně tak dospěl od fotografií a fotoaparátů zájmových po výstavní kompozice a nejkvalitnější  velkoformátové profesionální kamery. Vyhlédnutému tématu vždy věnoval obrovské úsilí. Po nalezení vhodného námětu fotografie a kompozice se opakovaně i v rozmezí několika let, často v nočních hodinách vydával na vrcholky hor, aby vytvořil další variace záběrů, kde významotvorným prvkem byla aktuální meteorologická situace při rozbřesku. Nebo krátce před ním. Obdobně na sklonku dne.

Kniha obsahuje výstižnou předmluvu Jana Pohribného, prezidenta Asociace profesionálních fotografů ČR, šest kapitol fotografií mapujících stěžejní autorova témata a zdařile sepsaný a čtivý životopis, kde se autor vlastním vyprávěním a dobovými snímky vrací k významným bodům fotografického i osobního života. Názvy kapitol výstižně popisují jejich obsah: Příroda zblízka, Lesy, Voda, Krajiny domova, Krajiny světa a Lidé. Jiří Havel k této dva kilogramy vážící knize vytvořené s důrazem na všechny její složky, od výběru snímků, přes grafiku, výběr papíru a kvalitu tisku a vazby říká: "S radostí ji nyní držím v ruce, je to pro mne nejdůležitější publikace. Životní dílo". 

Jiří Havel obdržel v roce 2016 nejvyšší titul Asociace profesionálních fotografů ČR - "Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii".

Jiří Heller