Stálou expozici soch doplnily panely pojednávající o starých antických městech v dnešním Turecku. Návštěvníci se prostřednictvím textu a fotografií dovědí o historii antických měst, jako byla Termessos, Priené nebo Sagalassos. Prohlédnout si mohou také zbytky chrámů a obytných domů v Efesu. Město na západním pobřeží Anatolie z 11. století před Kristem patřilo k nejvýznamnějším centrům iónského Řecka.