Nová výstava věnovaná historii pohostinských zařízení na Žacléřsku, a to v Žacléři samotném, Bobru, Černé Vodě, na Rýchorách, Křenově, Bernarticích a dalších místech, bude už brzy k vidění v Městském muzeu v Žacléři.

Můžete se těšit i na zajímavé exponáty, jako jsou oblek hostinského pana Raucha, socha medvěda, která lákala hosty do hostince U Medvěda na náměstí, dobová škrtátka na sirky či kuchařka s recepty paní Miny Nimschové z hostince U Města v Žacléři a Šulcovny v Bernarticích. Pro děti budou připravené interaktivní prvky i výtvarná dílna.

„Slavnostní zahájení se bohužel nemůže uskutečnit, avšak pokud to bude možné, na podzim jej doženeme v podobě derniéry,“ vzkazují zaměstnanci muzea.

Výstava dobrodruhů z expedice do Peru
FOTO: Výstava dobrodruhů z expedice do Peru