Stavbám je přezdíváno Dvanáct apoštolů a jsou nejlépe zachovalými domy tohoto typu v Dolním Slezsku. Do dnešní doby se uchovalo 11 „Apoštolů“, dvanáctý shořel. Urbanisticky zajímavé je i náměstí s cenným kostelem Svaté rodiny, většina staveb je tu však v technicky špatném stavu. Nedaleko města u lesa se nachází také kaple sv. Anny ohrazená zastaveními křížové cesty.

Od hraničního přechodu Královec je Chelmsko vzdálené zhruba 10 kilometrů, velmi blízko je to z turistického přechodu Libná. Výlet do tohoto kraje lze spojit také s návštěvou jednoho z nejvýznamnějších církevních míst v Polsku, klášterního komplexu v Krzeszówě.