V listopadu 1970 zde byl u příležitosti 300. výročí úmrtí Komenského slavnostně odhalen pomník. Oslav se zúčastnil přímý potomek Komenského, paní Ingeborg Jäschke. Zajímavostí tohoto místa je, že tudy vedla nejstarší stezka popisované oblasti, která pravděpodobně spojovala Prahu s Vratislaví.

Již v roce 1003 prý tudy vstupoval do Čech německý císař Jindřich II., roku 1110 údajně touto stezkou prošel Boleslav Křivoústý, roku 1424 tudy vedla spanilá jízda husitů do Slezska. Za třicetileté války roku 1634 tudy Švédové vpadli do Čech, 21.června 1866 si tady na hranicích předaly hlídky pruské a rakouské armády dokumenty o vyhlášení války.