Akci organizovalo SDH Malé Svatoňovice a obec Malé Svatoňovice ve spolupráci s Bezpečnostně právní akademií.

Program byl zahájen v 9:00 hodin dopoledne a ukončen ve 13:00 hodin.

Nejprve všichni zhlédli ukázky cvičení žáků BPA. Na tatami uprostřed hřiště žáci druhých a třetích ročníků předvedli prvky pádových technik, cvičení karate a judo a sebeobranu proti noži a úderným předmětům. Žáci třetích ročníků si pro tuto příležitost připravili scénky, které velmi poutavě upozornily na využití profesní sebeobrany i v praktickém životě. Demonstrace agrese a zásahu proti ní v restauraci, nebo při útoku teroristů měla velký úspěch. Vynikající bylo také předvedení parkouru v podání tří současných studentů z třetího, druhého a prvního ročníku a jednoho absolventa BPA Malé Svatoňovice. Exhibice byla umocněna hudebním doprovodem. Poslední částí programu BPA byla ukázka z výcviku psů. Na BPA již 8 let vede kynologický kroužek paní Šulcová, která dvakrát týdně odpoledne pracuje se studenty a jejich svěřenci. Studenti se starají jak o své psy tak o psy, které jim zakoupila škola. Ukázka se týkala výcviku mladých psů od tří měsíců stáří.

Akce se účastnilo několik složek bezpečnostních sborů: Městská policie Trutnov, Báňská záchranná služba Odolov, Vězeňská služba Odolov, SDH Malé Svatoňovice a SDH Červený Kostelec.

Na jednotlivých stanovištích si veřejnost i žáci základních škol mohli prohlédnout a vyzkoušet vybavení a přístroje. Báňská záchranná služba umožnila zájemcům prakticky si vyzkoušet základy kardiopulmonální resuscitace, záchranu a vyproštění, praktické využití vakuových dlah a dalších pomůcek. Dále BZS informovala přítomné o své rozmanité činnosti a o spolupráci s BPA Malé Svatoňovice. Studenti třetích ročníků studijního oboru Technické lyceum se zaměřením hasičským a vojenským již druhým rokem absolvují dva týdny odborné praxe na BZS Odolov. Zájem byl také o informace a vybavení na stanovištích Městské policie Trutnov a Vězeňské služby Odolov.

Sbory dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice a Červený Kostelec předvedly vyproštění osob z havarovaného osobního vozidla a dále také velmi efektní zásah při požáru.

Jiří Mach