Takové Velikonoce, jaké budou ty letošní asi nikdo nepamatuje. Kvůli pandemii koronaviru jsou v celé republice zrušeny bohoslužby v kostelích a lidé se mohou mše zúčastnit jedině prostřednictvím internetu. Přestože se letošní Velikonce budou slavit v prázdných kostelích, je podle rozhodnutí papeže Františka účast věřících plnohodnotná, připojí-li se ke Mši svaté na dálku.

Místo pěti set věřících prázdné lavice

Jednou z průkopnických farností je v tomto směru ta červenokostelecká. Kněz Miloslav Brhel bývá zvyklý na zaplněný kostel sv. Jakuba Většího, kam v čase nedělních bohoslužeb zavítá až pět stovek věřících. Nyní má při živě přenášené mši roušku na obličeji a promlouvá k prázdným lavicím. „Ze začátku to bylo hodně náročné, když jsem před sebou žádné lidi neviděl. Musel jsem mluvit do zapnuté kamery, kterou jsem dříve považoval pouze za takový doplněk pro ty, kteří nemohou přijít na mši svatou,“ říká administrátor červenokostelecké farnosti. „Musel jsem si zvyknout, že nevidím, jak věřící reagují na má slova, nevím ke komu promlouvám. Ale už jsem si na to zvykl, a doufám, že to má nějaký smysl – lidé se rádi podívají na mši ze svého kostela a vidí toho svého faráře. Věřím, že to je pro ně v této těžké době obohacující,“ říká Miloslav Brhel, který se samozřejmě těší na dobu, až se lidé budou moci do kostela zase vrátit. „Chybí mi ta interakce mezi mnou a věřícími. Mše zahrnuje i dialogy a ty mi schází. Proto jsem lidi vybízel, aby nebyli u monitorů jen jako diváci, ale aby se zapojili a nebáli se odpovídat a cítili se do mše vtažení. A vím i z jejich reakcí, že jim ta pospolitost společenství také chybí,“ dodává.

Na mše přes internet se dívají celé rodiny

Že je o přenášené mše zájem potvrzují i čísla – například mše sloužená v červenokosteleckém kostele sv. Jakuba Většího na Květnou neděli měla za dva dny téměř 1400 shlédnutí. „Někde se schází celé rodiny. Výhodou je, že si mši mohou potom pouštět i ze záznamu,“ říká Miloslav Brhel.

Současné dění, kterým si jak celý svět, tak i nejbližší okolí každého z nás prochází, zohledňují duchovní i ve svých kázáních. „Snažíme se texty z Bible, které při mši čteme, propojovat se současnou situací, kterou lidé dnes zažívají. Nynější období je pro spoustu lidí náročná – každému se změnil život, mnozí mají starost o práci, o své blízké. Chceme jim poskytnout oporu,“ dodává červenokostelecký duchovní.

Bohoslužby v přímém přenosu

Přímé přenosy nabídnou v tomto týdnu i některé další farnosti Královéhradeckého kraje. Můžete sledovat například všechny velikonoční bohoslužby z katedrály Svatého Ducha s diecézním biskupem Janem Vokálem.

Jiří Řezník