Slavnostní odhalení pamětní desky plukovníku Čestmíru Šikolovi, radiotelegrafistovi paraskupiny Clay, se před několika dny uskutečnilo  u jeho rodného domu. Jde o bývalou školu v Mukařově (osadě patřící pod Obecní úřad Malá Skála). Nyní objekt obhospodařují místní sokolové.

Akce se konala u příležitosti plukovníkových nedožitých 95. narozenin za účasti rodinných příslušníků a mnoha pozvaných hostů.

Slavnostní ceremoniál začal stejně jako 13. dubna letošního roku u nového pomníku na Malé Skále oblíbenou písní Čestmíra Šikoly It´s a Long Way to Tipperary Jacka Judge a Harry Williamse, složenou v roce 1912. Již o dva roky později si ji zpívali britští vojáci v nadšení z prvních válečných tažení na Západní frontu.

Zpívala se často ovšem i ve Druhé světové válce a u nás v Československu po roce 1948 symbolizovala dálku cesty ke svobodě.

Připomeňme, že letos  13. dubna uplynulo 70 let od  výsadku skupiny Clay s vysílačkou Eva do oblasti pod Hostýnskými vrchy u obce Hostišová ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola, kterému byl na Malé Skále odhalen pomník za přítomnosti posledního žijícího parašutisty vyslaného za II. světové války z Londýna generála Jaroslava Klemeše.

„Jaký má dnes smysl podobné odhalování pamětních desek či pomníků? Myslím, že velký. Čestmíru Šikolovi bylo kolem dvaceti, kdy udělal zásadní životní rozhodnutí. Hitler tehdy vítězně postupoval Evropou, nikdo dopředu nemohl vědět, jak vše dopadne. Touha po demokracii a obrana demokratických hodnot byla u některých lidí ale tak vysoká, že se k podobnému kroku, jako byl odchod do zahraniční armády a následný výsadek do okupované vlasti, odhodlali," řekl poslanec Parlamentu ČR Jan Farský.

„Maloskalští občané nám mohou být vzorem, jak vzpomínají a uctívají svého velkého rodáka. Tím nám ostatním připomínají naši povinnost demokracii bránit. Moc děkuji všem, kteří se o toto setkání v Mukařově zasloužili, a pevně doufám, že nepřijde doba, kdy takovéto pamětní desky a pomníky bude nutné snímat, jako tomu bylo v nedávné historii," řekl poslanec Parlamentu ČR Jan Farský.

„Jsem rád, že dnes je doba, kdy si lidi, jako byl Čestmír Šikola, můžeme a musíme připomínat. Je třeba zdůraznit, že svoboda není a nebyla nikdy zadarmo," doplnil mimo jiné hejtman Půta. Na  akci navázala vzpomínka na armádního generála Aloise Lišku, kterou uspořádala Rota Nazdar před pamětním obeliskem u jeho rodného domu na Záborčí u Malé Skály.   (jl)