Na Krajský úřad Libereckého kraje se prozatím obrátilo 45 měst a obcí s žádostí o povodňové kompenzace. Kraj je administrátor povodňových fondů uvolněných vládou. Veškerá pozornost je ale zatím upřena do vodou nejvíce zničených měst, proto se drobnými škodami v Libereckém kraji nikdo nezabýval.

Chrastava má sečteno

Jedním z měst, kde už mají škody sečteny je například Chrastava. Zde voda ucpala kamením a zbortila některé úseky kanalizací a strhla čtyři úseky opěrných zdí v sousedství toků. „Máme poškozené některé místní komunikace. A to nepočítám škody na soukromém majetku, jako jsou zatopené sklepy a zahrady, například zahrádkářská kolonie pod hasičským muzeem," vypočetl starosta Chrastavy Michael Canov (SLK). Předběžný odhad škod je dle jeho slov 4 miliony korun.

Nejhorší silniceIII/ 2627 – Volfartice / poškození propustku a vozovky
II/ 592 – Nová Ves / sesuv části zemního tělesa a poškození 
propustku a nábřežní zdi
II/ 2711 – Chotyně / sesuv části zemního tělesa
II/ 288 – Bozkov / sesuv části zemního tělesa
III/ 26834 – Velký Grunov /
podemletá nábřežní zeď, vypadlé kusy zdiva a vozovky do vodoteče
III/ 2931 – Levínská Olešnice / sesuv zeminy na vozovku
III/ 2951 – Zálesní Lhota / 
utržené křídlo mostu a podemletí mostní opěry 

Ještě větší paseku natropily povodně v Lázních Libverda, kde úřadoval nikoliv Libverdský potok, ale povrchová voda z okolních kopců a spodní voda. „Vytrvalé deště a nasycenost půdy vodou způsobila škody na čtyři metry vysokých opěrných kamenných zdech podél krajské komunikace a na povrchu místních silnic. Odhaduji to na více než 10 milionů. Nyní řešíme provizorní zajištění zdí, aby nedošlo k sesuvům," prozradil starosta Jan Pospíšil (Sdružení pro Libverdu).

V Oldřichově v Hájích škody ještě nevyčíslili, ale starosta Jaromír Tichý (Obecní úřad pro občany) už smutně seznal, že co nestačila zničit voda před třemi lety, poničila nyní. „Zatím víme, že jsou poničené dva naše mosty, dva propustky u silnice a jedna cesta v délce 70 metrů," vyjmenoval Tichý s tím, že jakmile škody sečtou, budou se ucházet o čerpání náhrad. Podobné je to v Dětřichově, kde voda ušetřila obecní majetek, ale vzala si krajský. Podle starosty Stanislava Šťastného (Sdružení za rozvoj obce Dětřichov) je největší poškození na silnici 3513 při průtahu obcí, kde jsou zničeny dva propustky a utržená krajnice v délce asi 100 metrů.

Ani města, kterým se velká voda vyhnula, nezůstala ušetřena jejích následků. Třeba ve Frýdlantu musejí sehnat 250 tisíc korun na škody, které utrpěli zdejší hasiči na svém vybavení, materiálu a výstroji. Starosta Dan Ramzer (ODS) o ně bude žádat v povodňových fondech. „Naši hasiči odvedli dobrou práci. Pokud nám to podmínky čerpání umožní, budeme o peníze žádat," konstatoval. V Hrádku nad Nisou mají výdaje 100 tisíc korun za odvodňovací kanály, která se kopaly především kvůli velké vodě stékající z polí na rodinné domy, nebo za zvýšené náklady na pohonné hmoty hasičů. „Pokud bude možno o tyto náklady požádat, uděláme to, pokud ne, rozpočet města to nijak zásadně neohrozí," dodává starosta Hrádku Josef Horinka (SLK).

Škody na krajských silnicích jsou 50 milionůLiberecký kraj – Padesátimilionovou hranici překročí škody, které na krajských silnicích II. a III. třídy napáchaly povodně. „Jsou hlavně na silničním příslušenství, tedy na propustcích a nábřežních zdech, nebo v podobě sesuvů půdy," uvádí Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSSLK). S mapováním škod KSSLK pokračuje od opadnutí vody a skončení dešťů. Odstraňování začne poté, co bude znám princip finančního čerpání. Vládou uvolněných 300 milionů korun je totiž určeno na okamžitou pomoc vytopeným lidem, nikoliv na silnice. Na ty ještě vládou peníze vyčleněny nebyly, KSSLK počítá, že se tak stane do týdne. „Prioritně se začnou opravovat úseky, které způsobují významné omezení dopravy a nevyžadují si projektovou dokumentaci ani jiná omezení," dodává Jan Růžička.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) k tomu dodává: „Peníze na opravu silnic chceme čerpat až ve druhém stádiu, až budou uspokojeny potřeby zasažených obcí a měst. Navíc, spousta škod na silnicích se ještě neprojevila. Podloží je podmáčené, hýbe se a nevíme, co to časem udělá," řekl Deníku. (tom)