A je nás o tři méně, říkali si železnobrodští strážníci, když nastoupili 1. dubna loňského roku do služby. Rozhodnutí zdejších zastupitelů padlo již v lednu, když někteří kritizovali, že v okleštěném počtu nebude městská policie fungovat v takovém rozsahu jako v počtu dvanácti strážníků.

A jak se tedy strážníci s faktem, že je jich o čtvrtinu méně poprali? „Menší počet strážníků se podařilo nahradit změnou systému a zefektivněním výkonu služby,“ hlásil na posledním jednání zastupitelů velitel MP Železný Brod Pavel Hriník.

„Zhodnotili jsme práci městské policie jako velmi dobrou,“ sdělil rok po snížení počtu starosta Železného Brodu André Jakubička.

Strážníkům přibyly pochůzky, intenzivně se zaměřili na dodržování rychlosti provozu v ulicích města. „To samozřejmě mělo dopad na objemu uložených pokut, ale měření rychlosti bereme spíše jako preventivní záležitost,“ popsal Jakubička. Strážníci měřili rychlost dosud desetkrát a přineslo to úspěchy. „Došlo k výraznému zlepšení dopravní situace na území města,“ potvrdil Hriník.

Oproti předchozím rokům si vedení města pochvaluje i spolupráci s Policií ČR, která má ve městě obvodní oddělení. „I když ani u nás nejsou policisté v optimálním početním stavu, ta spolupráce se strážníky skvěle funguje,“ popsal starosta. Strážníci provedli v průběhu roku každý měsíc dvacet společných hlídek. „A třicet větších akcí zaměřených na dopravu, alkohol mladistvých, drogy, cyklisty a další,“ vypočítal velitel.

A co že všechno devět strážníků v uplynulém roce stihlo? Řešili bezmála dva a půl tisíce oznámení. Zajišťovali dohled nad Masopustem, při Železnobrodském jarmarku i při festivalu skla Skleněné městečko.

Strážníci zadokumentovali přesně 532 přestupků. Na pokutách vybrali přes 152 tisíc korun. Kontrolovali totožnost více než dvou a půl tisíce osob. „V některých případech byly údaje prověřovány s Policií ČR, zda nejde o osobu hledanou v souvislosti s trestnou činností,“ doplnil Hriník. Sto čtyřicet osob pak železnobrodští strážníci předvedli a dvaašedesát přímo zadrželi.

Sedmdesát lidí podezřelých ze spáchání trestného činu pak bylo zadrženo a předáno dalším orgánům, v polovině případů museli strážníci použít donucovací prostředky. Náplní práce strážníků je i odchyt toulavých psů. V Železném Brodě jich v uplynulém roce chytili sto šedesát, šedesát jich skončilo v útulcích v Lučanech, Turnově nebo Krásném Lese.

Proč až v Krásném Lese? Útulky v okolí jsou totiž plné a odložených zvířat stále přibývá. Do Lučan a Turnova se železnobrodským strážníkům podařilo umístit jen pět psů, zbytek museli dovést do Krásného Lesa, což je spojeno se zvýšenými finančními náklady. „Často se stává, že musíme o psa pečovat i několik dní, než se uvolní místo. Pro tuto činnost máme vyškolené dva strážníky,“ sdělil Hriník.

Na služebně Městské policie se občan jen tak nedozvoní, strážníci nevykonávají stálou službu. „Ale díky informovanosti vědí, že se v jakýkoli čas dovolají na číslo mobilního telefonu, který sebou vozí hlídka,“ vysvětlil velitel.

Bezpečnostní situace ve městě se přitom jen těsně před snížením počtu strážníků rapidně zhoršila, když ve městě došlo ke spáchání několika závažných trestných činů a mezi obyvateli se rozšířila panika. „Díky nasazení strážníků na kritická místa došlo během měsíce ke zklidnění situace a počet spáchaných trestných činů se již nezvyšoval,“ přiblížil Hriník.

Strážníkům se podařilo vytlačit bezdomovce mimo centrum města. Jediným úkolem, který zůstává restem je tak výskyt problémové mládeže ve středu města.