Takovou otázku by si měli pravidelně položit všichni dospělí, nejen lidé před penzí. Pokud totiž na poslední chvíli zjistíte, že v evidenčním listu máte bílá místa, můžete zůstat bez důchodu.

„Takové situace bývají emočně vyhrocené, zvlášť když lidé nemají úspory. Úředníci pak bývají ti zlí, kteří nechtějí dát důchod. Ale oni jen vykonávají literu zákona," vysvětluje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Nepříjemné problémy mohou nastat i u sirotčích důchodů. Pokud zemřelý rodič nepracoval dost dlouho, dítě na důchod nedosáhne.

„To se týká hlavně podnikatelů, kteří si neplatí pojištění," varuje Buraňová.

Požádejte o zaslání nebo sledujte online

Dobu důchodového pojištění lze sledovat dvěma způsoby. Jednou ročně může každý zdarma požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Majitelé datových schránek mohou své konto kontrolovat online na ePortálu ČSSZ. Od července bude navíc ČSSZ rozesílat přehledy i všem budoucím důchodcům.

„Dostanou je muži narození v roce 1954 a ženy v roce 1957, aby si uvědomili, že odpracovanou dobu by si měli hlídat sami a včas mohli řešit případy, kdy pracovali, ale u nás o tom není doklad," vysvětluje Dana Hladěnová, ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v Ústí nad Labem.

Odpracovaná doba se běžně prokazuje evidenčním listem. Zaměstnavatelé ho nyní musí vystavovat každý rok. Pokud někomu chybí, může ho zkusit dohledat v archivech ČSSZ. Bílé místo pomůže zaplnit i pracovní smlouva s výpovědí nebo svědci.

„Člověk si musí sehnat dva spolupracovníky, kteří s ním v dané době pracovali, aby mu ji potvrdili. Jejich slovo ale nestačí, svědci musí dobu prokázat svým evidenčním listem, smlouvou nebo už pobírají důchod a mají ji zohledněnou," zdůrazňuje odbornice na důchodové pojištění z OSSZ v Ústí nad Labem Magdaléna Syslová.

Penzi lze přepočítat

Objeví-li někdo potřebné doklady až po vyměření důchodu, stále je může odevzdat a získat tak víc peněz. „Rozdíl ale vyplácíme jen pět let zpátky. Pokud senior dobu pojištění doloží až po šesti letech, vyplatíme jen pět, o rok přijde," říká Syslová.

Důchodového věku letos dosáhnou muži narození v březnu až prosinci 1952, bezdětné ženy narozené v roce 1953, ženy s jedním dítětem narozené v roce 1954, ženy se dvěma dětmi narozené v roce 1955 a ženy se třemi či čtyřmi dětmi narozené v roce 1956.

Podle výjimky mají na důchod nárok i ti, kteří odpracovali 20 let a po roce 2013 jim bylo alespoň o 5 let víc, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození. Žádost o starobní důchod lze podat nejdříve čtyři měsíce před odchodem do penze, později je to možné kdykoliv.

Invalidní důchod chce víc mladých. Kvůli psychice

Invalidní důchod, doba strávená na úřadu práce a léta studia. Počítají se do odpracovaných let? Pro každé platí jiná pravidla. Podle zkušeností pracovníků správy sociálního zabezpečení je ale většina lidí nezná. Když pak žádají o starobní důchod, bývají nemile překvapeni.

Ten, kdo většinu života stráví na úřadu práce, důchod nedostane. Do odpracovaných let se totiž počítá jen doba, kdy nezaměstnaný dostává podporu. „Doba bez podpory se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Před 55 narozeninami lze ale započítat jen jeden rok," upozorňuje Magdaléna Syslová z OSSZ v Ústí nad Labem.

Od roku 2010 se studentům k dobru nepočítají ani léta strávená ve škole. Někteří rodiče jim proto doplácí dobrovolné důchodové pojištění. „Lze se k němu přihlásit od 18 let, stojí 1 863 korun měsíčně. Pojištění za studenty mohou rodiče zaplatit až rok zpětně," dodává Syslová.

Počítá se jen třetí stupeň invalidity

Do důchodového pojištění se započítává jen třetí stupeň invalidního důchodu. První ani druhý stupeň, dříve částečný důchod, se nepočítá.

„Lidé s takovým důchodem by měli pracovat, pokud jim to lékař dovolí. Často jim to zdůrazňujeme, aby pak vůbec měli nárok na starobní důchod," říká odbornice na důchodové pojištění z OSSZ v Ústí nad Labem Jana Havlišová.

Po třech letech musí na prohlídku

Invalidní důchod na severu Čech přitom stále častěji chtějí mladí lidé. Žádat o něj mohou od 18 let. „Rozmáhají se žádosti středoškoláků, přibývá také psychických diagnóz," doplňuje Havlišová.

Důchod se přiznává jen na určitou dobu. Do tří let je třeba podstoupit prohlídku, po níž může lékař stupeň invalidity změnit nebo zcela zrušit. „Lidé mohou požádat i o dřívější přezkoumání, když se jejich stav zlepší. Sice to často nebývá, ale měli jsme jednoho člověka, který chtěl prostě pracovat," uvádí Havlišová.

Průměrná výše invalidního důchodu třetího stupně je přes 10 tisíc korun, druhého stupně 6,5 tisíc korun a prvního stupně necelých 6 tisíc.

Mýty o důchodech:

Výše důchodu

Starobní důchod se už nevypočítává z výdělků za posledních deset let před odchodem do penze, jak si ještě dnes mnozí myslí. Od roku 1996 se počítá se všemi příjmy od roku 1986 až do jednoho roku před důchodem. Lidem, kteří půjdou do penze letos, se důchod počítá z úhrnu všech výdělků za roky 1986 2014.

Dvě podmínky

Lidé nemohou odejít do penze a začít pobírat důchod jen proto, že jsou staří. Aby vznikl nárok na důchod, musí splnit dvě podmínky dosáhnout důchodového věku a odpracovat určitý počet let. Lidé, kteří jdou do penze letos, musí odpracovat 31 let. Až do roku 2018 se doba pojištění bude o rok prodlužovat, zastaví se na 35 letech.

Do důchodu nemusíte

Odejít do penze není povinnost, ale právo volby. Termín přiznání důchodu si každý volí sám. Člověk může pracovat i po vzniku nároku na starobní důchod, aby si ho navýšil.

Nezaměstnaní

Člověk, který celý život nepracoval, nemá nárok na starobní důchod. Nedostane ani důchod vypočítaný z průměrné mzdy. Takoví lidé spíš pobírají dávky sociální podpory, ale hovoří o nich jako o důchodu.

Doložte před důchodem

Dobu studia, rodičovskou dovolenou, vojenskou službu nebo léta odpracovaná v zahraničí ČSSZ sama neeviduje. Doklady o těchto dobách se předkládají až při podání žádosti o důchod.

Péče o blízké

Dobu péče o nemocného či handicapovaného lze do důchodu započítat v plném rozsahu. Musíte ji ale doložit rozhodnutím o době a rozsahu péče. Můžete o něj požádat nejdříve po skončení péče, nejpozději do dvou let od jejího skončení. Pokud právě jdete do penze, lze rozhodnutí vydat, i když péče stále trvá.

Exekuce

Pobírání důchodu nikoho před exekucí nezachrání. Pokud je důchod dostatečně vysoký, musí ČSSZ provádět exekuční srážky ze starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Srážky se týkají také nemocenské.