Významný český odborník Svatopluk Šeda provedl s pozitivním výsledkem hydrogeologický geofyzikální průzkum. Celkem jsou nyní k dispozici čtyři vrty, z toho tři v blízkosti úpravny vody v Příkrém, která byla modernizovaná před čtyřmi lety a pro oblast vodu jistí.

Celkové náklady včetně inženýrských výdajů činily 9 milionů korun. Na jejich úhradu přispěly dvěma miliony korun Liberecký kraj a třemi miliony korun Státní fond životního prostředí.

„Máme nový zdroj ve vydatnosti a kvalitě, kterou jsme ani nepředpokládali. I pro vzdálenější budoucnost jsou pozitivní zprávy - zdroj je možné zkapacitnit až na hodnotu 20 litrů za sekundu. A pro případné potřeby regionu je k dispozici ještě další území pro realizaci vrtů v prostoru pod úpravnou v údolí směrem na Železný Brod. Dnes jsou vrty připraveny na plnou potřebu výroby pro celé Semilsko – zhruba 12 litrů za sekundu,“ informovali zástupci VHS Turnov.

V prvním období budou ověřovat provoz úpravny s využitím poloviny dodávky z potoka a druhé z vrtů. Podle předpokladů má z vrtů proudit tak čistá voda, že ji bude možno zavést rovnou před chloraci a pak do akumulace vyrobené pitné vody.