Ve středu prvního června jsme navštívili 400 let starou ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách, potom jsme pokračovali dále do Koutů nad Desnou, kde nás průvodce provedl přečerpávací vodní elektrárnou Dlouhé Stráně. Viděli jsme skalní kavernu o velikosti Svatovítské katedrály s dvojicí turbínových soustrojí. Průvodce nás vyčerpávajícím způsobem informoval o stavbě, činnosti a využití elektrárny. Nakonec jsme autobusem přejeli k horní nádrži elektrárny, která se nachází na vrchu Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1353 metrů.

Ve čtvrtek jsme se přesunuli na polygon do Lozorna. Naše účast na mezinárodním cvičení báňských záchranných služeb byla více než zajímavá. S napětím jsme sledovali bezmála tříhodinový boj záchranářů s explozí vrtu zemního plynu. Hostování, které zajistil ředitel BZS Odolov pan Toth nám přineslo spoustu nových informací o činnosti BZS.

Poslední den naší exkurze nám nepřálo počasí, přesto jsme všichni vystoupali po kolmém žebříku do sedmdesáti metrové výše na větrnou elektrárnu v Anenské Studánce u Svitav. Podrobně jsme se seznámili s konstrukcí a funkcí velké větrné elektrárny.

Enviromentální a odborná exkurze BPA Malé Svatoňovice

Jiří Mach