"Lehce se totiž může stát, že se ocitneme například u dopravní nehody vozidla převážejícího zdroj ionizujícího záření. Tyto zdroje se často používají v různých oblastech lékařství, provádění defektoskopie nebo například při výzkumných činnostech," vysvětluje mluvčí hasičů v Královéhradeckém kraji Martina Götzová.

Po dvaceti letech snahy hradecký magistrát pokročil v přímém silničním propojení obchodních zón u Hradubické.
Konečně. Propojka obchodních zón na Hradubické se začne stavět ještě letos

Odbornou přípravu s praktickým výcvikem zaměřenou na radiační ochranu prodělali příslušníci z obou královéhradeckých stanic ve spolupráci s výjezdovou skupinou Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče. Trénovali zásady radiační ochrany, radiační průzkum při mimořádných událostech, vyhledávání zdrojů ionizujícího záření nebo zjišťování plošné kontaminace rozptýlenými radionuklidy, včetně dodržování zásad spojených s dekontaminací a minimalizací následků ozáření zasahujících a zachraňovaných.