Zásah v osmi z jedenácti hal trval celý den a kromě 70 profesionálních hasičů z HZS a ze Záchranného útvaru HZS ČR se na něm podíleli policisté, veterinární správa a zaměstnanci firmy. Podle náměstka krajského ředitele HZS a velitele zásahu Jana Čecha připravovali hasiči místo od časných ranních hodin. „Připravili jsme stanoviště pro vystrojování zasahujících osobními ochrannými prostředky, dekontaminační stanoviště a zázemí. Uvnitř areálu byla vytyčena nebezpečná zóna. V ní se střídaly skupiny hasičů nasazené na vynášení drůbeže, a to zhruba po dvou hodinách práce. Pod dohledem veterinářů a ve spolupráci s místními zaměstnanci vynášeli hasiči kachny mimo prostor haly a ukládali je do kontejnerů s oxidem uhličitým,“ řekl velitel.

Götzová doplnila, že hasiči na místě zajistili také dekontaminaci a dezinfekci zasahujících, techniky i prostor. Auta projížděla dekontaminační linkou, vyprázdněné haly procházeli hasiči s termogenerátory, které vytvářejí dekontaminační mlhu a tím mohou dezinfikovat i větší prostory relativně rychle. Všichni zasahující museli být při provádění likvidačních prací v nebezpečné zóně oblečeni do jednorázového ochranného oděvu, holínek, rukavic, brýlí a štítu. Pro ochranu dýchacích cest měli ústa kryta respirátorem. To vše má zabránit dalšímu šíření viru H5N1.

Nestalo se zde poprvé

Ptačí chřipku v dobřenickém chovu kachen potvrdila Státní veterinární správa ve čtvrtek 19. ledna. „Chovatel ohlásil pokles snášky, proto provedli veterinární inspektoři v chovu šetření, odebrali vzorky a zaslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření v chovu potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Na hospodářství byla okamžitě přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy,“ uvedl mluvčí SVS Petr Majer. Jedná se letos už o desáté zjištěné ohnisko ptačí chřipky v Česku, třetí v Královéhradeckém kraji.Firma Perena už má s výskytem ptačí chřipky neblahé zkušenosti. Dobřenický chov museli hasiči zlikvidovat už v roce 2021, tehdy vybili 24 tisíc kachen. V témže roce bylo v chovech firmy na pomezí Královéhradeckého, Středočeského a Pardubického kraje vybito téměř 100 tisíc kachen. I letos už mezi kachnami v regionu virus řádil. Jen o týden dříve se objevil v chovu Pereny v Dymokurech na Nymbursku, kde hasiči utratili 1 900 kachen.

První dvě ohniska ptačí chřipky se letos objevila na Jičínsku. Okolo obcí Kozojedy a Úlibice vyhlásila Krajská veterinární správa ochranná pásma s přísnými bezpečnostními opatřeními včetně důsledného sčítání chovů drůbeže. V uplynulém týdnu tak bylo nutné zapsat všechny chovatele ptactva. „Na území města jsou rozmístěny speciálně označené odpadní nádoby. Budou určeny pro uhynulé ptactvo nalezené na veřejných prostranstvích. Městský úřad po celém Jičíně provedl šetření a sčítání chovu drůbeže a ptactva,“ doplnil mluvčí radnice Jan Jireš. Pro chovatele také platí povinnost dbát na hygienická opatření a své ptáky zavřít alespoň pod přístřeškem nebo v hospodářské budově. Zákaz chovu drůbeže pod širým nebem platí od loňského 14. prosince.

Zdroj: Youtube