"A to zejména proto, že představa vlády je vesměs stále tatáž – tedy ponechat stávající opatření bez smysluplných úprav, s výjimkou zákazu nočního vycházení. Dnes budeme v jednáních pokračovat s ministrem zdravotnictví. Ke společnému konsenzu ve smyslu požádání o nouzový stav na 14 dnů může dojít za předpokladu, že stávající opatření doznají smysluplných úprav, premiér se setká v poslanecké sněmovně se zástupci opozice, aby bylo zřejmé, že přijaté resumé bude akceptováno i sněmovnou a nedojde k jeho napadení, a bude projednán pandemický zákon, jenž by měl nahradit stávající krizový, který je v tuto chvíli spíše politickou fraškou než účelnou legislativou," uvedl v neděli dopoledne hejtman Martin Červíček..

Ten bude pro období nadcházejících 14 dnů požadovat otevření maloobchodu a služeb za dodržení režimových opatření, zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách, přijmutí krizového opatření pro okres Trutnov spočívající v omezení volného pohybu osob v rozsahu současného usnesení vlády z 11. února 2021, a to maximálně do 28. února 2021 do 23.59 hodin.

"Dále budu požadovat rozšíření úředních hodin provozu úřadů a zajištění bezpečného návratu dětí do škol například tím, že bude předložen harmonogram rozvolňování a potřebná opatření. Toto jsou oblasti, ve kterých považuji změny za relevantní s ohledem na aktuální situaci v našem kraji, který v tuto chvíli jednoznačně ještě není připraven na celkové rozvolnění a považuji to za první krok k tomu, abychom po uplynutí nadcházejících dvou týdnů mohli vyhodnotit efektivitu opatření i trend vývoje epidemie a případně přistoupit k dalším jednáním či uvolněním,“ dodal Martin Červíček.