Přilákat do Jizerských hor nové návštěvníky a nabídnout těm stávajícím další možnosti, jak v Jizerkách strávit volný čas. To je důvod, proč v Bedřichově vznikly dvě nové stezky pro děti.

Jizerské hory jsou ideální destinací pro rodinnou dovolenou. „Snažíme se všem, kteří nás navštíví, zpříjemnit a hlavně ozvláštnit dovolenou novými projekty. Letos jsme proto na začátku prázdnin otevřeli dvě zajímavé stezky. Obě jsou určené zejména pro děti," vysvětlila Vendula Pospíšilová za organizátory.

Doplnila, že stezky jsou animované a děti se tak pomocí obrázků dozvědí nejen o tom jaké rostliny a zvířata mohou v Jizerských horách najít, ale nenásilně jsou vedeny i k tomu jak se v chráněné krajinné oblasti chovat, aby zůstala zachovaná ve svojí původní formě i pro další návštěvníky.

Slavnostního otevření se zúčastnila řada rodin s dětmi. Nechyběli samozřejmě ani zástupci obce Bedřichov. Starosta Bedřichova, Petr Holub, oficiálně zahájil provoz stezek a všechny osobně je provedl po „Mravenčí stezce" až na rozhlednu Královka.

„Mravenčí stezka" začíná přímo u obecního úřadu, kde si v Infocentru mohou návštěvníci vyzvednout mapku této cesty, kterou potřebují k vyluštění tajenky, kterou potřebují na konci celé stezky, přímo na rozhledně Královka.

Kolem stezky je 15 originálních dřevěných sošek zvířátek a hub z Jizerských hor, od sochaře Lukáše Róky ze Smržovky. U každé sošky je tabulka, která nás s konkrétním zvířátkem seznamuje a návštěvníci právě tady najdou i písmenka do tajenky. Po projití celé stezky a vyluštění tajenky čeká na všechny, kteří projdou na rozhledně Královka odměna ve formě regionálního nápoje od místní firmy Kitl.

Druhá stezka se jmenuje „Najděte Bedřichovský viklan" a návštěvníci se na ní vydávají od bedřichovského infocentra, kde si vyzvednou hrací kartičku, která slouží k potvrzení dosažení cíle, přímo u „Bedřichovského viklanu". „Razítko, které si děti na kartičku u viklanu dají je důležité, protože na děti čeká opět odměna, kterou si mohou vyzvednout opět na Informačním centru v Bedřichově," upozornila Pospíšilová.

Na stezky a i přímo po nich návštěvníky provází naše už „známá" rodina Jizerkových, což jsou noví maskoti Jizerských hor . „Jizerkovi používají a propagují také Jizerky CARD kartu hosta Jizerských hor, díky které mohou návštěvníci získat řadu výhod," uzavřela Pospíšilová.