Sklady posypových materiálů jsou naplněny a na krajských silnicích je připraveno v zimním období zasahovat na 300 speciálně technicky vybavených vozidel. S řízením zimní údržby pomohou i nové hlásiče.

„Jsou to zkušenosti a obětavost silničářů, dispečerské řízení a technologie, které umožňují sledovat vývoj počasí a stav sjízdnosti a samozřejmě i schválený plán zimní údržby, které jsou základními předpoklady pro úspěšné zvládnutí nadcházející zimy na silnicích našeho kraje. A já jsem přesvědčen, že to bude fungovat," řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček.

V letošním roce budou silničáři v Královéhradeckém kraji udržovat takřka tři a půl tisíce kilometrů silnic, z toho I. třídy 464. Zbytek připadá na krajskou síť silnic II. a III. třídy. Z toho je udržováno 595 kilometrů inertním posypem, 2456 vlhčenou solí a 443 kilometrů je pluhováno. Meziročně se na úkor inertního posypu zvýšil podíl chemicky udržovaných silnic, kterých bude během nadcházející zimy o zhruba 200 kilometrů více. „Jde o úseky v okolí Nového Města u Chlumce, Hořic, Jičína nebo Kopidlna. Změnou technologie posypu jsme reagovali na požadavky občanů a starostů jednotlivých obcí," řekl Jiří Brandejs, ředitel SÚS Královéhradeckého kraje, s dodatkem, že pro boj se sněhem je připraveno 230 řidičů. Letošní novinkou v údržbě silnic jsou také dva hlásiče, které byly osazeny vedle silnice u Petrovic a Rybné nad Zdobnicí.

Dispečeři budou mít díky nim lepší přehled o aktuálním počasí v místě, ale také o stavu vozovky. Těchto meteostanic tak v kraji slouží už 11. Stejně jako dosud bude zimní údržba řízena z 15 dispečerských stanovišť s nepřetržitým provozem, který zajišťuje 80 dispečerů.Ve skladech Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje je aktuálně 23 tisíc tun soli a 12 tisíc tun inertního posypu. Zásoby posypových materiálů jsou pravidelně kontrolovány. V případě potřeby může na zasněžené silnice vyrazit 116 sypačů s radlicemi, 53 nakladačů, 15 sněhových fréz a 116 traktorových radliček.

Na zimní údržbu v období 2016/2017 se v Královéhradeckém kraji počítá s rozpočtem asi 170 milionů korun. V loňském roce se náklady pohybovaly kolem 150 milionů korun.