Jako první se zde 3. července uskuteční přednáška Pavly Bičíkové Český ráj známý neznámý. Proběhnou tu také letní výtvarné dílny s Náručí v termínu od 22. do 26. července.

Informační bod, který byl v knihovně zaveden, umožní návštěvníkům vyzvednout si různé propagační materiály (mapky, letáčky, brožury), které poskytlo turnovské Íčko.