V uplynulém týdnu byly hlášeny dva nové případy onemocnění - jeden aktivně vyhledaný případ v souvislosti s epidemií z Turnova a druhý případ na základní škole v Liberci, kde není prokázána souvislost s probíhající epidemií.

Případ onemocnění na ZŠ se týká stejné školy jako případ v minulém týdnu. Krajská hygienická stanice vydala protiepidemická opatření, která spočívají v lékařském dohledu a omezení některých aktivit.

„Opatření se netýkají dětí, které byly v minulosti řádně očkovány a těch, u kterých byla vyšetřením krve prokázána imunita vůči žloutence typu A,“ říká Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického. Pokračuje: „Dodržením nastavených opatření se zabrání šíření onemocnění, což znamená, že nedojde k prodloužení protiepidemických opatření, která jsou stanovena na období nejdelší inkubační doby tj. 50 dní.“

Richard Švanda