Správa Chráněné krajinné oblasti zajistila loni ošetření všech třinácti stromů podél křížové cesty. Zásah byl nutný z důvodu zajištění jejich stability po uvolnění z plného zápoje okolních pokácených dřevin.

Koruny lip se v minulosti postupně přizpůsobily okolnímu zastínění, nebyly plně rozvinuté a byly i značně proschlé. Odborné ošetření zajistilo stabilitu, fyziologickou vitalitu a životnost stromů. V plánu je dosadit i nové lípy, které v budoucnu nahradí ty dožívající.