Počet provinilých
lékáren roste

V roce 2014 vzrostl v České republice počet lékáren, které zacházely s prekursory drog, konkrétně s efedrinem a ergotaminem, bez zvláštní licence. Při kontrolách se zjistilo, že lékárna licenci vůbec neměla, nebo její licence nebyla platná. Toto pochybení bylo zjištěno celkem u devíti lékáren. O rok dříve to bylo sedm případů, v roce 2012 inspektoři při pochybení přistihli pouze tři lékárny.

Zdroj: SÚKL


Inspektoři loni v této oblasti, která spadá pod královéhradecké pracoviště, navštívili 127 lékáren, čtyři z nich kontrolovali na podnět zákazníků. U 43 lékáren zjistili velké nebo opakované závady, ve 21 případech dokonce objevili kritické závady nebo porušení zákona. Deseti lékárnám uložili pokutu, ve třech museli pozastavit přípravu léčivých přípravků. Při největším přehmatu kontrola přistihla lékárnu v Hradci Králové.

„Za nejzávažnější zjištěný přestupek při kontrolách lékáren v oblasti spadající pod Regionální pracoviště SÚKL Hradec Králové v roce 2014 se považuje pochybení lékárníka při přípravě léčivého přípravku, kdy byl při přípravě tobolek více než 22násobně překročen obsah účinné látky v jedné tobolce," sdělila Deníku mluvčí ústavu Lucie Šustková.

Špatné skladování
i prošlá léčiva

Pravomocné pokuty udělené loni lékárnám v oblasti dosáhly téměř 1,24 milionu korun. Nejvyšší pokuta, kterou inspektoři udělili, činila podle mluvčí 400 tisíc korun.

V celém Česku loni inspektoři zkontrolovali 883 lékáren, bez závad bylo 508 z nich. U zbylých byla míra provinění různě velká, v jednom případě však musel SÚKL v lékárně pozastavit provoz. Inspektoři uložili celkem 73 pokut v celkové výši 6,75 milionu korun.

Nejčastějším proviněním bylo podle SÚKL špatné skladování léků, nepřítomnost farmaceuta či závady v dokumentaci. Inspektoři se však setkali i s horšími prohřešky, za něž museli udělit pokuty.

„Mezi hlavní důvody uložení pokuty patřily výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu nebo na neplatné lékařské předpisy," uvedli inspektoři. Pokuty musely zaplatit i lékárny, které skladovaly nebo prodávaly léčiva, jež měla být stažena z oběhu nebo už měla prošlou dobu použitelnosti, či lékárny, kde léčivé přípravky na lékařský předpis vydával farmaceutický asistent.

Pokuty za prodej bez receptu

SÚKL loni také kontroloval, jak se v lékárnách zachází s návykovými látkami. Inspektoři se zaměřili na správnost hlášení o zásobách návykových látek a přípravků či vedení evidence o jejich příjmu a výdeji. „Mezi priority patřila i kontrola výdeje léčivých přípravků s obsahem buprenorfinu, fenterminu, pseudoefedrinu, fentanylu a efedrinu," upozornili inspektoři.

V oblasti spadající pod hradecké regionální pracoviště SÚKL prošla prověrkou padesátka lékáren. Jen tři z nich vyšly z kontroly bez jakýchkoli nedostatků. U třiceti kontroloři zjistili drobné prohřešky, u 13 se objevily závažnější závady a sedm se dopustilo velkých chyb nebo porušilo zákon.

Podle Lucie Šustkové několik lékáren prodávalo léky s obsahem návykových látek, které mohou vydávat jen na lékařský předpis, lidem, kteří recept od lékaře neměli. „Za toto porušení zákona o návykových látkách byly uděleny tři pravomocné pokuty," upřesnila mluvčí.

Celková výše pokut, které inspektoři v oblasti uložili za porušení zákona o návykových látkách, činila 270 tisíc korun. Nejvyšší pokuta dosáhla 100 tisíc korun. V celé České republice loni SÚKL prověřil 402 lékáren, z nichž obstálo necelých 70 procent.