Na louce v Horním Maxově v Jizerských horách rozkvetly vzácné luční orchideje, nejviditelnější jsou teď prstnatce májové. Na jednom a půl hektaru louky roste okolo 120 druhů cévnatých rostlin. Kromě ohroženého prstnatce se mezi významné rostliny řadí vachta trojlistá či suchopýr úzkolistý. „K výrazným patří též všedobr horský, který připomíná německou kolonizaci horských oblastí. Svým mohutným vzhledem na sebe často poutá pozornost kýchavice bílá Lobelova," uvedla Dagmar Najmanová ze společnosti Čmelák, které louka patří.

Pokud se lidé na lokalitu vypraví v tuto dobu sami, je dobré aby se jejich podrážky vyhnuly prstnatcům, jež na sebe upozorňují výraznou růžovou barvou a puntíkatými listy. Suchopýr úzkolistý čí vachta trojlistá pak rostou v nejpodmáčenější části louky, čímž jsou přirozeně chráněny," dodala.

K prohlídce orchidejí je současné období ideální. „Obecně začínají v této horské oblasti kvést třetí týden v květnu a kochat se s nimi můžeme ještě asi 14 dní v červnu," řekla Najmanová.

Louku v Maxově získal Čmelák v dražbě v roce 2008, čímž odvrátil hrozbu její zástavby. Dobrovolníci ji sekají na přelomu července a srpna. „Louka se musí sekat ručně kosami, popřípadě křovinořezy. Ručně se také hrabe, obdobně jako to dělali naši předci," uvedla Najmanová. V rámci terapie se na kosení podílí klienti libereckého centra Advaita, kteří se léčí ze závislosti.

V Libereckém kraji jsou i další orchidejové louky, například v Rádle u Jablonce nebo v rezervaci Malá strana v Jizerských horách. S orchidejemi se lze setkat i kolem pramenišť na Rašovce u Liberce či na některých místech Českolipska.