V polovině ledna byla ukončena výzva k předkládání žádostí do dotačního programu Libereckého kraje (LK) na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel. Úředníci jsou nyní žádostmi doslova zavaleni.

Padesát osm žádostí ve výši skoro čtyř milionů korun teď prozkoumávají. V dotačním programu LK na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel je nachystán necelý milion a půl korun, tudíž je jasné, že na každého se ani nedostane.

I na stroje

„Letošní novinkou dotačního programu je například možnost pořízení strojů, nástrojů a vybavení nebo jejich oprava, což vyplynulo ze zkušeností z předchozí výzvy. Věříme, že tímto podprogramem alespoň částečně usnadníme drobným živnostníkům jejich práci v našem regionu, " uvedla Ivana Hujerová, radní Libereckého kraje pro resort regionálního rozvoje.

„V březnu zasedne hodnotitelská komise složená z členů Výboru hospodářského a regionálních rozvoje, který provede návrh na přidělení finanční podpory.

Konečné slovo má zastupitelstvo kraje, které bude o výši dotací jednotlivým příjemcům rozhodovat na konci dubna," popsala postup vyhodnocování žádostí radní s tím, že jednotliví žadatelé budou informování o finálním rozdělení podpory v průběhu května.

Připomněla také, že žádosti o dotaci mohli předkládat držitelé značky místní produkce z Libereckého kraje Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Originální produkt Krkonoše a držitelé ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, Regionální potravina Libereckého kraje a Nositel tradice lidových řemesel.

Oficiální předmět

LK také již po druhé oslovil regionální výrobce a řemeslníky s výzvou o předložení svých výrobků, které by se mohly stát oficiálním reklamním předmětem Libereckého kraje. Termín přihlášek je do 25. února. „Smyslem je i podpořit práci živnostníků žijících a pracujících v regionu," zdůraznila radní.

Přihlášené výrobky projdou počátkem března zhodnocením porotou z řad zástupců kraje. Výrobky s největším ohlasem budou zařazeny do Katalogu regionálních reklamních výrobků pro rok 2015.