S částkou 230 tisíc může počítat oblast kultury, na sport bylo vyčleněno 408 tisíc. Sociální komise ve své působnosti rozdělila 120 tisíc, na obecně prospěšnou činnost, reprezentaci, využití volného času dětí a mládeže, ale i na správu a údržbu nemovitostí připadlo 542 tisíc korun.

„Vážíme si bohaté činnosti spolků a dlouhodobě se snažíme jejich činnost podporovat a propagovat. Poděkování patří všem, kteří svůj volný čas věnují sportu, kultuře, nebo jiné oblasti spolkové činnosti," je si vědoma prospěšnosti takto vynaložených peněz starostka Semil Lena Mlejnková.