Řidičům je i letos od 1. listopadu k dispozici webová aplikace „Zimní obslouženost“ na www.uskhk.eu, díky níž se snadno dozvědí, kdy naposledy byl daný úsek ošetřen.

Silničáři v kraji budou v zimě chemicky udržovat 2729 kilometrů, inertními materiály 419 kilometrů a pluhováním 392 kilometrů silnic. Neudržovaných úseků je 211 kilometrů. Ve skladech pro posypové materiály mají připraveno 23 tisíc tun soli a 12 tisíc tun inertních materiálů. „Celkem budeme mít k dispozici 121 sypačů s radlicemi, 50 nakladačů, 18 sněhových fréz a přes 110 traktorových radliček. Do zimní údržby zapojíme 85 dispečerů, 230 řidičů a 30 osob ostatního personálu,“ sdělil ředitel krajské Údržby silnic Jiří Brandejs.

Vedení silničářů ustanovilo vlastní preventivní opatření, aby eliminovalo možnost nákazy zaměstnanců koronavirem. Pracovníci byli rozděleni do skupin, které se nepotkávají. Dalším opatřením je vedle dezinfekce prostor například i rozdělení šaten, sociálních zařízení a všech dalších míst, kde se pracovníci setkávali.