„Dali jsme slib občanům, že s touto cenou budeme dále pracovat a že do ní promítneme i motivační prvky, například pro ty, kteří odpad trvale třídí," řekli společně starosta Tomáš Hocke a jeho zástupce Otakar Špetlík. Přizvaná Zdenka Kotulová z firmy SLEEKO, autorka nové studie optimalizace odpadového hospodářství podotkla, že Turnov má jedny z nejlepších výsledků z deseti měst tohoto kraje, která se do tohoto projektu dostala. To ale neznamená, že není co zlepšit.

Čip ani dvacet korun to nevyřeší

„Chceme systém změnit, ale současný dopad na město by byl spíše hazard," tvrdil místostarosta Špetlík, který upozornil především na to, že ze čtyř předložených variant je pro město dostupná pouze první.

Tu by podle něj bylo vhodné, doplnit jen o motivační prvek. K pravidelnému svozu z popelnic jen přidat svoz pytlů, při kterém by se zohlednilo množství odpadu a jeho třídění, které by svoz zlevnily o dvacet korun na osobu měsíčně. Tyto pytle by byly opatřeny čipem a čtečka na vozidle by evidovala i váhu a podle toho by následovaly i slevy. Současně ale přiznal, že nevýhodou je to, že toto řešení mimo Bruntál nikdo nevyužívá, pořízení čtecího zařízení na vozidla je drahé a zatím ani neexistuje program, který by vše automaticky zpracoval. „Váš systém je velmi úsporný, dosahujete nejlepších výsledků v rámci kraje i ČR, proto jste se také dostali mezi desítku sledovaných měst," dodala Kotulová.

Zastupitelka Martina Pokorná v rámci úspor navrhla podrobnější řešení: „Systém by měl vědět, kdo a co vytřídil a kam to dal před dům, jinak se jezdí zbytečně." Martina Pokorná rovněž chtěla, aby u vybraných rodin proběhl jakýsi kontrolní odběr, aby tak vznikl orientační vzorek pro další výpočet.

Radikální změny, 
či černé skládky?

To ale Zdenka Kotulová i Otakar Špetlík odmítli. „Město máme relativně čisté a s minimem černých skládek. Chceme-li od občanů, aby odpad pravidelně třídili a likvidovali, musí to pro ně být šikovné a finančně výhodné. Minimálně stovka na osobu, dvacetikoruna nic neřeší. Jinak nám opět hrozí černé skládky a nepořádek," zazněly hlasy z publika. Lidé taky poukázali na několik podnikatelů, kteří používají veřejné nádoby.

Kromě toho hovořila také radní Eva Kordová o výchově dětí a rodičů k ekologii, Pavel Charousek si posteskl, že ani po roce toto jednání nepokročilo dál.

Konečné slovo v této záležitosti čeká ještě v červnu městské zastupitele.

Otakar Grund