„Hlavním cílem rekonstrukce železniční stanice je zkrácení cestovních dob díky zkrácení staničních provozních intervalů, zejména díky modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení, a případně také zvýšení rychlosti ve zhlaví stanice. Dalším cílem rekonstrukce je zajištění přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ popsala mluvčí SŽDC Nela Friebová

Obří rekonstrukci SŽDC aktuálně připravuje, kdy přesně k ní dojde, podle mluvčí zatím stanoveno není. Turnovští zastupitelé se na svém posledním, říjnovém zasedání zabývali tím, jakou ze tří variant nového uspořádání stanice by preferovali. „Doporučili jsme variantu číslo 1, případně číslo 2. Obě spočívají v tom, že by se zřídily podchody, výtahy, dojde k zastřešení nástupišť. Liší se jen délkou podchodů a úpravami zhlaví kolejiště,“ uvedl turnovský starosta Tomáš Hocke.

Na stole byla ještě varianta třetí, v níž by byl přístup na nástupiště zajištěn úrovňovým chráněným přechodem. „Dlouho jsme o tom diskutovali, úrovňový přechod se nám zdál výhodný z hlediska toho, že má minimum bariér. Poté, co jsme se SŽDC diskutovali o vjezdových rychlostech či o bezpečnosti, jsme ale došli k tomu, že z hlediska dlouhodobého řešení jsou podchody jediné správné řešení,“ vysvětlil starosta.

Součástí rekonstrukce by mělo být i zrušení železničního přejezdu v ulici Nad Perchtou, ten by mohl být nahrazen podjezdem. „Předpokládané investiční náklady jsou 1,5 miliardy korun,“ dodala mluvčí Friebová.

Turnovská radnice by se podle starosty finančně neměla na opravách nijak zvlášť podílet. „O to více mě těší, že se ptají na náš názor,“ řekl Hocke. Město by podle něj rádo v budoucnu připomínkovalo některé části stavby, jako jsou mimo jiné parametry podchodů, jejich šířka či osvětlení, nebo také podoba zastřešení nástupišť.

Rekonstrukce stanice má umožnit například zkrácení cestovních dob rychlíků mezi Libercem a Pardubicemi, a to až o 30 minut. Trať už v předchozích letech prošla několika opravami, jízdní doby se ale kvůli návaznostem nijak zvlášť nezměnily. Nové uspořádání stanice by v Turnově mohlo umožnit zřízení přestupního uzlu v celou hodinu, odpadly by tak i prodlevy u osobních vlaků z Liberce do Staré Paky, které dnes v Turnově stojí čtvrt hodiny.

Turnovské nádraží je jedním z nejvýznamnějších železničních uzlů v Libereckém kraji. Setkávají se zde tratě od Liberce, Prahy, Hradce Králové i Jičína. Už v loňském roce zde železničáři dokončili opravu nádražní budovy za 30 milionů korun. Po ní se do prostor nádraží nastěhovala například pobočka České pošty nebo pobočka turnovské knihovny Antonína Marka.