Podle předběžného posouzení se jedná o ražby Václava II. a Jana Lucemburského. Jejich dochování je na horské podmínky přímo nadstandardní. Mince zřejmě nebyly dlouho v oběhu, protože řada z nich má zachovaný i mincovní lesk. Jméno nálezce, ani přesnější místo nálezu Muzeum Českého ráje ani Liberecký kraj nezveřejní. Nechce vyvolávat zájem u hledačů pokladů.

Nálezce však čeká odměna. „Velmi si vážím poctivosti nálezce. Kromě zákonem dané odměny, jejíž výše se odvíjí od hodnoty nálezu, rozhodne Rada Libereckého kraje o výši další mimořádné odměny,“ uvedla radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Kraj chce odměnou motivovat případné další nálezce historických artefaktů, aby nálezy odevzdávali s cílem zachovat je dalším generacím. „Základní konzervaci mincí provede restaurátor Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov. O jejich odborné posouzení se pak postarají numismatici z Národního muzea. Také keramická nádoba projde rukami restaurátorů,“ upozornila mluvčí Libereckého kraje Lenka Klimentová.

„Návštěvnické veřejnosti nález představíme v turnovském muzeu od února 2019 na mimořádné výstavě,“ doplnil kurátor sbírkových fondů archeologie v Muzeu Českého ráje Jan Prostředník.

Mince a zlomky keramiky se nacházely ve svahu v úrovni lesní hrabanky a zasahovaly asi 30 centimetrů pod stávající povrch. Archeologové z turnovského muzea provedli v místě nálezu záchranný výzkum a průzkum s detektorem kovů.

"Byla objevena původní mělká jamka, kterou majitel mincí vyhloubil do rozpadlého skalního podloží. Mince pak uschoval do keramické nádoby a zasypal je zeminou. Její zlomky z hrdla a výduti jsme nalezli ve svahu pod jamkou, části dna se dochovaly „in situ“ nade dnem jamky. K odkrytí depotu došlo zřejmě v důsledku erozní činnosti, čemuž napovídá jak rozptyl mincí ve svahu v délce téměř půl metru, tak i povrchová koroze zlomků keramiky. Pouze střepy na dně jámy si zachovaly původní nepoškozený povrch," dodala Lenka Klimentová.

Soubor 158 mincí byl doplněn ještě o jednu, která se nalezla při detektorovém průzkumu. Celkem jde o 41 grošů Václava II. (WENCEZLAVS SECVNDVS; 1300 – 1305) a 118 grošů Jana Lucemburského (IOHANNES PRIMVS; 1310 – 1346).