Z pohledu čísel necelá dvě procenta, z pohledu společenského problém. „Nechtějí ani chodit do školy, ani pracovat," říká personalista Jan Krásný z Liberce. Zaměstnat tyto lidi je podle něj velký problém. Nejen pro to, že nemají potřebnou kvalifikaci. „Většina pracovních pozic je do směnného provozu nebo s hmotnou zodpovědností, kde zaměstnavatelé požadují plnoletost," vysvětluje Krásný.

Jeho slova dokládá i mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. „Podle našich zkušeností dávají zaměstnavatelé přednost spíše plnoletým zájemcům o zaměstnání. Otázkou může být i nedostatečná kvalifikace či absence odborného vzdělání."

Pro patnáctileté nezaměstnané tak zůstávají jen nekvalifikované práce. „Radíme jim, aby si obstarali alespoň potravinářský průkaz a mohli pracovat například při doplňování zboží, obchodní řetězce mají stále zájem. I tady platí, kdo pracovat chce práci si najde. Například v zimě jsme měli hodně nabídek na vyhazování sněhu. Většinou argumentovali tím, že je moc zima, nebo moc práce. Tak raději nechodí nikam a nechávají se živit od rodičů," dodává Krásný.

Jenže z mladých nezaměstnaných se brzy mohou rekrutovat staří nezaměstnaní. Tomu chce úřad práce předejít projekty, které by měly motivovat mladé lidi k tomu, aby si dokončili nějakou kvalifikaci. „Speciálně mladistvým pak velkou pozornost věnují kariéroví poradci. Pokud je to možné, snaží se je nasměrovat zpět ke studiu střední školy nebo učiliště," dodává Beránková. Na mladistvé se pak zaměřují i speciální projekty z Evropské unie. Jedním z nich je například Vzdělávání praxí, který od února umožňuje i takto mladým lidem získání nových zkušeností.

Podle ředitele Střední školy v Liberci, Zdeňka Krabse, je právě praxe a první pracovní úspěchy tou nejlepší motivací. Stejně jako vhodně zvolený obor. „Často se stane, že právě tady u nás si něco vyzkoušejí, poprvé v životě poznají, že něco dovedou. A to je pak může podržet," říká Krabs.