„Jeden den mi v sedm večer volali a druhý den v 11 dopoledne jsem nastupoval do práce,“ vzpomíná na začátek „mise“, která na konci listopadu skončila. „Pracoval bych ale klidně i nadále,“ dodává student.

S přicházejícím adventem nemocnice uzavřely druhý hektický covidový měsíc.

„Nedá se říci, že by listopad byl méně vypjatý než říjen. Naši zdravotníci museli zvládnout péči o ještě více pacientů s onemocněním covid-19 než v předcházejícím měsíci,“ poodkrývá řeč neúprosných čísel statutární zástupce Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

„Zatímco v říjnu se zdravotníci starali denně v průměru o 34 pacientů na standardních lůžkách a 21 pacientů na intenzivních , tak v listopadu to bylo 58 pacientů na standardních lůžkách a 29 pacientů na intenzivních. Na dlouhodobých lůžkách v Jaroměři a Broumově byla situace nejnáročnější na přelomu října a listopadu, kdy jsme hospitalizovali více než 50 pacientů. Od té doby počet pacientů naštěstí klesal,“ uvádí Jan Mach.

Nová technika dálniční policie v Jaroměři. Foto: Policie ČR
Jaroměřská „Kobra 11“ má novou techniku

Méně náročná byla situace z pohledu organizace péče. Poté, co bylo poslední říjnový den otevřeno covidové ARO v rychnovské nemocnici, tak se již nemuseli přidávat žádná další lůžka a počet stanic pro pacienty s covid-19 zůstal nezměněný.

„Důležitým stabilizačním prvkem bylo také dodání dostatečného počtu přístrojů na umělou plicní ventilaci a vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii,“ připomíná Jan Mach dodávku 19 těchto přístrojů ze Státních hmotných rezerv a také od ČVUT. Dalších 30 jich pak přibylo v polovině listopadu.

Setkávání se s umírajícími

„Od té doby jsme věděli, že se počet přístrojů, které máme k dispozici, již nestane limitujícím pro celkový počet pacientů, o které jsme schopni se v našich nemocnicích postarat,“ říká Jan Mach a dodává, že naopak limitujícími faktory stále zůstávají počty zdravotníků. „Můžeme však říci, že naši zdravotníci se dokázali postarat o všechny pacienty z našeho regionu a nad to občas vypomohli i s pacienty, kteří by spádově patřili do jiné nemocnice.“

Důležitým článkem při boji s epidemií covidu je také laboratoř klinické imunologie a mikrobiologie. Rukama jejích laborantů prošlo v listopadu 10496 vzorků, z toho 3122 vzorků bylo pozitivních. To je bezmála 29,8% pozitivně testovaných z celkového počtu a v průměru každý listopadový den přibylo cca 104 nově nakažených. „Záchyt pozitivních vzorků je stále vysoký a v poslední době spíše stagnuje, což není dobrá zpráva pro náš region,“ upozorňuje ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

Foto: Policie ČR
VIDEO: Z pětice migrantů objevených v kamionu měli tři pozitivní test na covid

Jednou z velmi náročných součástí zdravotnického povolání je setkávání se s umírajícími pacienty. „Na covidových odděleních je práce našich zdravotníků v tomto ohledu ještě náročnější, umírání je mnohem častější. Pokud je to jen trochu možné, kontaktují rodinu a umožňují jí setkání s odcházejícím pacientem. Daří se jim to v 90 % případů," říká ředitel Mach k nejsmutnějším okamžikům na covidových odděleních.

Při rozvolňování opatření a stagnujících pozitivních záchytech se dá očekávat návratu stoupající tendence počtu nakažených. Podle Jana Macha záleží proto na ukázněnosti a respektu všech lidí, jakým způsobem budou prožívat vánoční a novoroční čas.

„Záleží na nás všech, zda si zdravotníci budou moci po náročných týdnech odpočinout nebo na ně opět budeme upínat naši pozornost, jak situaci zvládnou. Sprint je možné běžet sto, dvě stěmetrů. Nechtějme tedy, prosím, po zdravotnících, aby sprintovali kilometr,“ uzavřel ohlédnutí za listopadem v ONN její ředitel Jan Mach. „Myslete na naše zdravotníky a dopřejte jim díky svému zodpovědnému chování příležitost k odpočinku.“

Dohromady se do práce na covidových odděleních zapojilo 442 zdravotníků. Vedle toho dalších 53 studentů s pracovní povinností a 24 příslušníků 43. výsadkového pluku z Chrudimi. Celkem tedy v nemocnicích spadajícíh pod ONN pečovalo o covidové pacienty více než 500 lidí.