"Ze 42 pedagogů pouze šest nemělo zájem, ostatní se nechali zaregistrovat, termín očkování ale nemáme, " uvedl ředitel novopacké základní školy v Komenského ulici Milan Schlögl. "Přihlásil jsem se hned v devět hodin, prošel jsem si covidem, vím, o čem to je," dodal. Škola je jedním z vybraných zařízení, které se budou starat o děti zaměstnanců krizových profesí. "Počty dětí by nám měl nahlásit v pondělí kraj, půjde maximálně o jednu třídu," domnívá se ředitel. V provozu zůstává i školní jídelna, která bude zajišťovat stravu dětem i zaměstnancům. Pro obědy sem mohou docházet i školáci na distanční výuce.

„Registrace do centrálního systému, která byla spuštěna dnes ráno, probíhá bez komplikací. Pedagogové využívají i naši krajkou linku, kterou jsme zřídili pro pomoc s registrací a pro odpovědi na nejčastější dotazy,“ říká náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství.

V kraji do věkové skupiny nad 50 let spadá přibližně 4 tisíce učitelů, ve věkové skupině 40 až 50 let je zhruba 2250 učitelů, ve věkové skupině 30 až 40 let 1350 učitelů a do 30 let v kraji pracuje 600 učitelů. Většina pedagogů v kraji o očkování proti onemocnění covid -19 projevila zájem.

Prioritně chce kraj očkovat pracovníky v dětských domovech a zaměstnance škol určených hejtmanem Martinem Červíčkem. Tyto školy zajišťují péči o děti od dvou do deseti let rodičů, kteří jsou nasazeni v takzvané první linii. Další prioritou doporučenou ministerstvem školství jsou pedagogové a zaměstnanci škol a školských zařízení starší 55 let.

Pro pomoc s registrací zaměstnanců škol zřídil kraj víkendovou telefonní linku s číslem 721 979 636 a pro všední dny je v provozu pevná linka s číslem 495 817 233.