Nová magistrála za 1 miliardu 140 milionů bez DPH má obkroužit město a vyhnat automobily z centra. Denně jím projede osm až deset tisíc aut, z toho dva tisíce kamionů. Pro místní je tato situace neúnosná. Očekávají, že po dokončení obchvatu se sníží dopravní zátěž na třetinu.

Technické údaje

I/16 Nová Paka – obchvat

Počet všech stavebních objektů: 144

Mostní objekty: na silnici 13, nad silnicí 3

Celková délka mostů: 1020 m

Okružní křižovatky: 2

Protihlukové stěny: 22 (celková délka: 4180 m)

Opěrné a zárubní zdi: 3

Podle odborníků je centrum přetíženo nejen nadměrnou dopravou, ale průjezdní úsek silnice I/16 má také nevyhovující technické parametry.

Miliardová investice nebyla odstartována, i když vloni Ředitelství silnic a dálnic ČR avizovalo, že při zdárném majetkoprávním vypořádání je reálné stavbu zahájit. O stavební povolení přitom požádalo v roce 2018.

Michaela Teichmanová z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství potvrdila, že stavební povolení bylo vydáno 30. června. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Nyní musí být dokument patnáct dnů zveřejněn na úřední desce, poté v další patnáctidenní lhůtě se k němu mohou účastníci řízení odvolat. V srpnu bychom mohli znát výsledek.

Pokud nikdo stavební povolení odvoláním nezkomplikuje, nabude právní moci a stavba může být zahájena. Podle informací z hradeckého ředitelství silnic a dálnic bude následovat vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, která bude pravděpodobně zahájena v příštím roce.

Doufejme, že projekt už žádný z vlastníků pozemku neohrozí. „Bez právní moci se projekt nepohne. Samozřejmě bychom byli rádi, aby se nikdo neodvolal a začalo se co nejdříve stavět,“ uvedl starosta Nové Paky Josef Cogan.

Obchvat Nové Paky je napojen na silnici I/16 před Kumburským Újezdem a vrátí se na ni na konci Vidochova. Předpokládaná cena díla je 1 140 495 867 Kč (bez DPH). Stavba se dotkne katastrálního území obcí Heřmanice, Kumburský Újezd, Nová Paka, Pustá Proseč, Studénka, Štikov, Vidochov a Vrchovina. Stávající silnice I/16 bude po dostavbě převedena mezi silnice III. třídy.