Mělo svůj znak, ale prapor nikoliv. „Když nám byl navrácen titul městyse, rozhodli jsme se, že si necháme vyrobit prapor. Heraldik Jan Tejkal nám navrhl devět variant, z nichž jedna byla v roce 2010 schválena. Prapor za 30 tisíc korun máme ručně vyšívaný," popisuje zrození peckovské zástavy starostka Hana Štěrbová.

Vyobrazení

Prapor zdobí tři vodorovné pruhy – modrý, bílý a červený. V žerďové polovině modrého pruhu je bílý půlměsíc, nad kterým září žlutá koruna jako symbol Panny Marie. Bílý pruh je zakončen obdélníkovými zuby, jež představují hradby zdejšího hradu.

Praporu požehnal zdejší farář Mariuzs Robak, který zároveň vysvětil zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého. Novou zástavu si mohou zdejší prohlédnout v obřadní síni obecního úřadu.

Z historie:

První zmínka o osadě pochází z roku 1322 a již o šedesát let později (roku 1382) byla osada Pecka povýšena na městečko. Městečku bylo uděleno právo na pořádání tří výročních trhů. Za třicetileté války však bylo vydrancováno císařským vojskem a vzápětí vypáleno Švédy. Další pohroma jej stihla roku 1830, kdy vyhořel i hrad, který již nebyl obnoven v původním rozsahu a následně zpustl. Roku 1833 povýšil Ferdinand II. na přímluvu převora kartouzského kláštera Filipa Buschka městečko na město a přidělil mu znak. Od 22. června 2007 byl obci vrácen status městyse.