Iniciátorem akce byla Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie Lipí 1911, z Prahy 9 – Horních Počernic, která byla žadatelem o projekt. OHS Turnov a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202 a SOŠ pro administrativu EU tvořili v projektu tříčlenné konsorcium. Navázali tak na své podzimní působení v severoněmeckém Rotenburgu v Berufsbildende Schulen Rotenburg – Europaschule.

Paní ředitelka Ing. Milena Lednejová a její zástupkyně Ing. Jitka Vaňátková se zabývaly tématy jako např. řízení organizace, kariérní systém na Slovensku a jeho fungování, modernizace výuky a čerpání financí z evropských fondů. Aplikaci poznatků z oblasti výuky odborných předmětů zaměřených na ekonomiku, právo a veřejnou správu, jejich postavení v učebních plánech, způsoby realizace odborných praxí a odborných maturitních zkoušek měli v kompetenci vyučující odborných předmětů Ing. Ivana Hudečková a Mgr. Zbyněk Tůma.

Súkromná stredná odborná škola Tatranská akadémia se profesně orientuje na obory Právo, ekonomika a podnikání, a Informační a digitální technologie. O její kvalitě svědčí i fakt, že po naší návštěvě se dne 26. 3. 2016 umístila hned za SOŠ Handlová na druhém místě prestižní studentské soutěže tříčlenných družstev Networking Academy Games v dovednostech informačních technologií, které se účastnilo 24 nejprestižnějších středních škol a gymnázií Slovenska.

Žáci platí sice školné, ale získávají od školy notebook, elektronické učebnice a zpracovávají on-line testy a domácí úkoly na internetu. Na škole se vyučují nové perspektivní obory bez předmětů a náplní, které jsou nemoderní a které již studenti nepotřebují. Skladba předmětů směřuje na odbornost a přijímací zkoušky na VŠ. Existuje zde propracovaný systém konzultací a individuální výuky s osobním přístupem k typu žáka a jeho profesní orientaci v odpoledních hodinách školy.

Kromě poznatků získaných z návštěvy SSOŠ v Popradu probíhala diskuze a vzájemná výměna zkušeností s výukou a její modernizací i mezi samotnými skupinami pracovníků českých škol, které se výjezdu účastnili.

Nedílnou součástí naší cesty byla prohlídka okolí školy, a turistické a sportovní aktivity po náročném pracovním programu. I během těchto momentů docházelo k výměně zkušeností v oblasti fungování veřejných služeb a cestovního ruchu v daném období jako např. možnost relaxačního využití Vysokých Tater, Popradu i Levočských vrchů.

Výstupní informace a závěry budou implementovány do systému výuky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově, a budou přínosem pro výuku a působení školy do dalších let.

Milena Lednejová