„Pokud lidé využijí informační systém Idos, na internetu budou nejpozději o víkendu k dispozici informace o novém jízdním řádu konkrétních linek,“ přiblížil Pavel Vaňátko, vedoucí turnovského odboru dopravy.

Pro obyvatele Turnova bude zásadní, že autobusy nebudou do Turnova přijíždět ve směru od Přepeř a od Ohrazenic a naopak. „To znamená, že všechny zastávky mezi Přepeřemi a terminálem nebudou obsluhovány. Totéž se týká zastávek v Nádražní ulici od Ohrazenic. Nahradí je zastávka Turnov, odbočka Přepeře v dolní části Fučíkovy ulice. Některé spoje tuto zastávku vynechají a pojedou na terminál od průtahu (příjezd od Kudrnáčových hodin),“ popsal detaily Pavel Vaňátko. Se stavbou samozřejmě souvisejí i objízdné trasy. „Objížďka při uzavírce silnice II/610 ulice Přepeřská, v Přepeřích, Příšovicích a Svijanech vede po silnici D10, konkrétně z exitu Ohrazenice do exitu Březina a opačně. Z tohoto důvodu je tato část dálnice pro objížďkovou dopravu bez poplatku,“ dodal šéf odboru dopravy.