Uchazeči o studium na gymnáziu musí dosáhnout minimálně 35 procent z celkového bodového hodnocení. Pokud budou mít méně, školy je nesmí přijmout.

Tak zní nové nařízení resortu školství Libereckého kraje. Novinka v přijímacím řízení má podle slov krajské radní Losové přispět ke „zvýšení kvality přijímaných dětí na gymnázia".

Nařízení se týká čtyřletých i víceletých oborů. U ostatních středních škol nebyla hranice, kterou musí potenciální zájemci o studium splnit, stanovena. Jejich ředitelé tak mohou sami rozhodnout, zdali žáka přijmou, i když byl jeho výsledek přijímacího řízení hluboko pod průměrem. Nařízení poprvé vejde do praxe 22. a 23. dubna, kdy se bude konat přijímací řízení na střední školy zřizované Libereckým krajem.

Letošní novinky

Další novinkou pro žáky, kteří se v letošním roce hlásí na gymnázia, střední školy s maturitou, a také uchazeče o nástavbové studium v denní formě, je jednotná přijímací zkouška formou písemného testování. Všechny změny vychází z dat, která poslední tři roky resort školství sbírá a analyzuje.

„U letošních přijímaček pokračujeme v testování uchazečů… Veškeré změny mají jediný cíl, přispět ke zvyšování kvality a efektivity ve vzdělávání v kraji a sjednotit standard přijímaných žáků," opakovala Alena Losová a dodala, že jednotnou přijímací zkoušku mají i v Královéhradeckém a Ústeckém kraji.

Jaká bude praxe

Zájemci o čtyřleté studium na gymnáziu musí dosáhnout v testu složeném ze tří částí minimálně 35 % z celkového bodového hodnocení testu, pro víceletá gymnázia je hranice stanovena na 40 %. Žáci budou testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, kdy každá část je ohodnocena 60 body. Výsledek ze všech tří částí se sčítá a následně vypočítává dosažený výsledek.

Minimální bodový zisk pro přijetí do čtyřletého gymnázia je tak 63 bodů ze 180 a pro víceletá gymnázia je to 72 bodů ze 180.

Uchazeči, kteří získají méně, nesplnili jedno z kritérií pro přijetí a nemohou být přijati ke studiu. Do letošního roku platilo, že konečné rozhodnutí o přijetí záleží na řediteli školy. Podle kraje tak docházelo k přijímání žáků s horším průměrem, kteří pak měli problémy středoškolské studium dokončit.

„Je určitě rozdíl mezi gymnáziem ve velkém městě jako je Liberec nebo Jablonec a gymnáziem třeba v Jilemnici. Řekl bych, že problémy s hranicí úspěšnosti budou spíše v menších městech. Pro nás to neznamená nic nového. Když jsem si srovnával data z minulosti, tak je nové kritérium pro přijetí hluboko pod výsledkem posledního přijatého studenta na naše gymnáziu," řekl Tomáš Hofrichter, ředitel sportovního gymnázia v Jablonci. Podle něj tak nehrozí, že by školy nemohly kvůli nedostatečným výsledkům studentů naplnit kapacity.

Dostatek zájmu a kvalitních studentů potvrzuje i ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci Tomáš Princ. K testování se letos přidají i uchazeči o studium na jeho škole, která vyžaduje i talentovou zkoušku. Na uměleckých školách a sportovních gymnáziích tak budou žáci letos poprvé skládat test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, na sportovních gymnáziích k nim přibude i matematika. „Liberecký kraj hodlá i v dalších letech v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání testovat uchazeče, kteří podají přihlášky do jím zřizovaných škol. Předpokládáme, že už v příštím roce by se mohla hranice úspěšnosti v testu u gymnázií posunout výše a na druhé straně uvažujeme o zavedení hranice úspěšnosti i pro přijetí na ostatní obory vzdělávání zakončené maturitou," zdůraznila Alena Losová.