Akce pod názvem „Pře(d)stav si ráj“ se uskuteční v pátek 19. 5. 2017 v 10:00 Pod Hlavaticí. Účastníci pochodu budou dále pokračovat po červené turistické trase na Valdštejn, kam by měli dorazit zhruba v 10:30. Zde proběhne happening, jehož cílem je upozornit veřejnost na podivné okolnosti, které kácení často úplně zdravých stromů provázejí. Kromě informování o této problematice budou studenti na Valdštejně taktéž provádět průzkum toho, zdali si turisté v Českém ráji přejí rozšiřování a rekonstrukci cest za cenu vykácení zdravých stromořadí.

Krajské ředitelství Lesů ČR a Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj zdůvodňují těžbu stromů tím, že se jedná o stromy uschlé a napadené hnilobou, které jsou bezpečnostním rizikem pro návštěvníky Českého ráje. V dalším plánu orgány ovšem přiznávají, že na podzim se uskuteční rekonstrukce cesty u kempu Sedmihorky a cesty sv. Prokopa. Zároveň bude započata na Valdštejně, Nad Radčí, na Bukovině a v Sedmihorkách obnova stromořadí za tři miliony z grantu Evropské unie.

„Procházíte-li již vykácenými oblastmi a vidíte-li pařezy a kmeny padlých zdravých stromů, nutně vás napadne otázka, zdali stanovisko o uschlých a uhnilých stromech ohrožujících turisty, není pouze účelovým tvrzením, “ podotýká členka spolku Svobodné školy umění Iveta Sadecká. Spolek SVOSUM v současnosti požádal orgány činné v této věci o zpřístupnění záměru obnovy cest/stromořadí a těžby dřeva v oblasti Hruboskalska. O celé problematice taktéž jedná se starostou města Turnov Tomášem Hockem.