Tisíce kusů plůdku pstruha obecného potočního vysadili minulý týden v povodí řek Jeřice a Olešky v Jizerských horách. Populaci pstruha tak společně Lesy ČR a CHKO Jizerské hory rozšířily už osmým rokem.

Během jednoho dne na dvou přítocích Olešky i Jeřice vysadili deset tisíc kusů plůdku pstruha potočního. Generační ryby z líhně Českého rybářského svazu loni odlovili rybáři u Frýdlantu v povodí Smědé.

„Vytipované úseky nepatří mezi vyhlášené revíry Českého rybářského svazu. Také proto se snažíme spolu se správci Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vrátit a rozšířit v řece původní živočišný druh. Jde o naši další společnou aktivitu. Dlouhodobě spolupracujeme také na vysazování střevle potoční," uvedl vedoucí správy toků oblasti povodí Labe z Lesů ČR Tomáš Sajdl.

Projekt začal v roce 2008, od té doby vysadili správci toků asi osmdesát tisíc mladých pstruhů. Každý rok jich na jaře na různých místech vysadí asi 10 000. V minulých letech je například vypustili správci toků na dvou přítocích toku Lomnice u Nového Města pod Smrkem nebo do tří přítoků Sloupského potoka a do toků Malého Sloupského potoka a Holubího potoka v okolí Hejnic na Liberecku.

Pstruzi v minulých desetiletích téměř vymizeli z Jizerských hor kvůli průmyslovým exhalacím z polských a německých elektráren a dalším škodlivinám. Nebyli schopni přežít v příliš kyselé vodě. Především díky odsíření nebo uzavření elektráren se ale životní prostředí i voda zlepšily a pstruzi nyní dokážou v potocích vydržet. Lesy ČR chtějí podle Sajdla v projektu pokračovat, vysazování pstruhů je stojí ročně asi 10 000 korun. Podobně státní firma podporuje v Jizerských horách vysazování střevle potoční.

V Jizerských horách se v posledních letech také odstraňují uměle vytvořené bariéry, které brání migraci ryb. Aktuálně se nyní za pět milionů korun revitalizuje horní úsek řeky Smědé. Řeka byla dosud neprostupná pro pstruhy potoční a siveny americké nedaleko chaty Smědava. Vydlážděné koryto se dvěma stupni na 150 metrech toku nahradí do začátku letních prázdnin balvanitý skluz s průtočnými tůněmi. Evropský projekt připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory.