„Příští rok oslavíme 100 let od založení Junáka v Semilech a 30 let od obnovení činnosti v roce 1990. Město nás podporuje a pomáhá nám. My nyní pomůžeme při správě Riegrovky. Zavazujeme se ji každý týden uklidit a dohlížet na její stav, podněty k opravám předávat majiteli, městu,“ uvedl vedoucí střediska Varta, poslanec Jan Farský. Věří, že skauti budou dobrými patrony.