Pomalu a liknavě postupuje prý vedení města Liberce v otázce rušení heren. To tvrdí opoziční Změna pro Liberec. Jedním dechem její zastupitelé dodávají, že počet heren možná brzy ještě vzroste. Řada provozovatelů totiž už požádala město o povolení je znovu otevřít.

„Rada města se neřídí doporučením svých komisí, aby se intenzivněji zabývala omezováním hazardu ve městě. Přešlapuje na místě,“ zdůraznila za Změnu Kateřina Absolonová. „Mezitím možná povolí  další herny,“ doplnila.

Zatím ale na radnici přišly jen dvě žádosti o znovuotevření. „Žádný nápor žádostí o obnovení heren jsme nezaznamenali. Přišly jen dvě. Z toho jednu hernu chtěl provozovatel otevřít v Plaze. To vedení města ale okamžitě zamítlo. Druhou žádostí je obnovení Casina Praha, což v současné době město řeší,“ upřesnila mluvčí magistrátu Pavlína Stránská.

Podle zastupitelů Změny pro Liberec se komise, složené ze zastupitelů, shodly jednotně na potřebě radikálnějšího postupu vůči hazardu v Liberci. „Pracovní skupina doporučila radním například také to, aby město omezilo otevírací dobu heren, a to maximálně do půlnoci,“ podotkla Kateřina Absolonová.

Zastupitelé Změny vypracovali vlastní dvě verze městské vyhlášky k potírání hazardu. Obě poslali k předběžnému posouzení na ministerstvo financí. „Naše první verze byla schválena ministerstvem jako možná. Předložíme ji zastupitelům. Pokud ministerstvo nebude mít výhrady ani k druhé verzi, pak i tuto vyhlášku nabídneme zastupitelstvu,“ řekl Jan Korytář.

Vedení města z původního počtu 154 heren vyškrtlo 36. Zůstává jich zhruba 110. Jak už dříve uvedl náměstek Jiří Šolc (LO), radnice bude v kontrolách a mazání heren ze seznamu pokračovat i nadále.

„Nemůžeme všechny zrušit najednou, v rozpočtu by nám chyběly peníze z jejich činnosti,“ řekl Jiří Šolc.