Jak se však ukázalo, druhý semilský most, po němž měla vést náhradní doprava, vzhledem k nosnosti neumožňuje průjezd autobusů a nákladních vozů.

Zastupitelé namísto uvažovaného mostního provizoria tedy v listopadu nakonec odhlasovali vybudování mostu nového v Jatecké ulici s předpokládanými náklady ve výši 20 milionů, přičemž čtvrtinu nákladů na stavbu dodá Krajská správa silnic Libereckého kraje.