Připomeňme, že lidem na Turnovsku se nelíbila chystaná úprava, která počítala s tím, že by území takzvané obce s rozšířenou působností muselo spadat pod jeden okres. Rozkládá se totiž na území hned tří okresů – libereckého, semilského a jabloneckého. Občané vyjádřili své postoje v petici, kterou podepsalo téměř 8 tisíc lidí. “Pro nás je zcela zásadní, aby hlavně zůstaly pohromadě obce ve stávajícím obvodu obce s rozšířenou působností,“ předeslal před časem starosta Turnova Tomáš Hocke.

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o územně správním členění státu předložila skupina poslanců Libereckého kraje včetně pirátského poslance Tomáše Martínka a následně si ho osvojil Podvýbor pro veřejnou správu. Pirátský poslanec také předložil doprovodné usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vyzývá Ministerstvo vnitra ČR využít možnosti výjimky pro Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov. "Lidé v dotčených obcích tak budou moci i nadále vyřizovat většinu svých záležitostí ve městě, do kterého mají nejblíže.

Usnesení garančního výboru nyní musí ještě potvrdit během projednávání zákona Poslanecká sněmovna," informoval poslanec Martínek.